Over Gent Gemapt

Gent Gemapt verbindt kaarten met plaatsen, erfgoed en Gentenaars.

Kaarten bieden een overzicht op de stad, op een bepaald moment en met een bepaalde blik. Gent Gemapt stapelt 20 historische kaarten om de stadsgeschiedenis laag per laag te doorgronden.

We organiseren de stad in 4000 plaatsen: straten, pleinen, parken, waterlopen, winkels, kerken, scholen, café’s, … Ze hebben elk hun menselijke geschiedenis en zijn verbonden met cultureel erfgoed.

10.000 foto’s, briefkaarten, kunstwerken, affiches, stenen, objecten… Een selectie van het erfgoed dat her en der verspreid raakte, brengen we digitaal terug samen en verbinden we met de stadskaart.

Kennis over ‘de’ stad staat niet alleen in boeken, of dwaalt niet enkel in het geheugen van wie er geboren en getogen is. Via Gent Verrijkt We roepen allerlei Gent-kenners ter hulp om het inzicht in de stad en haar erfgoed te verbeteren.

Waarom Gent Gemapt?

De kennis over de stad en haar erfgoed liggen verspreid in bibliotheken, musea, archieven, diensten, verenigingen en huiskamers. Als we al die sprokkels samenleggen komen we hopelijk tot een dieper, beter, gelaagder, ander, (in)zicht in de stad en haar verleden. De tijd is rijp om die stap te zetten: zowel op vlak van digitale mogelijkheden en collecties, als op het vlak van de menselijke samenwerking binnen de stad.

De Kaart van Gent Gemapt roept vragen op en stimuleert nieuw buurtonderzoek. Want het verhaal van de stad is nooit af.  Welke geschiedenis, verhalen en collecties kunnen/moeten we nog blootleggen en hoe kunnen we de hulp van Gentenaars inroepen? Hoe linken we activiteiten, tentoonstellingen en onderzoek over de stad beter met elkaar en geven we ze een tweede leven en en gelinktleven via Gent Gemapt?

Voor wie is Gent Gemapt?

  • Voor Gentenaars en Gent-liefhebbers, uiteraard.
  • Voor wie de stad, de buurt of straat probeert te begrijpen.
  • Voor buurtonderzoekers geïnteresseerd in een overzicht en tips naar bronnen en boeken.
  • Voor wie niet genoeg krijgt van kaarten.
  • Voor wie graag meehelpt om het erfgoed van de stad verder te ontsluiten.
  • Voor al die Gent-kenners die hun zicht op de stad en haar verleden willen delen.
  • Voor de musea, archieven, bibliotheken en erfgoedverenigingen die hun collecties en onderzoek toegankelijk willen maken. Via Gent Gemapt kunnen ze experimenteren met nieuwe methodes van presentatie, registratie en participatie.

Wie heeft Gent Gemapt gemaakt?

Gent Gemapt is een team effort van ontwikkelaars, erfgoedwerkers en publiekshistorici bij de Boekentoren, Archief Gent, STAM Gent, Erfgoedcel Gent, Huis van Alijn, Industriemuseum, Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, Liberas en het Ghent Centre for Digital Humanities. De ontwikkeling en coördinatie gebeuren door het GhentCDH van de UGent.

Gent Gemapt wordt gefinancierd met een projectsubsidie voor cultureel-erfgoedwerking door Vlaanderen en via een investering van CLARIAH-Vlaanderen – Open Humanities Service Infrastructure.

Lees in het Projectcolofon alles over dit project.

Contact

Heb je een ideeën om samen te werken?
Wil je meehelpen achter de schermen?
Heb je suggesties om de plaatslijst aan te vullen?
Geef je graag commentaar op de testversie?
Heb je een vraag of wil je iets kwijt?

Fien Danniau

fien.danniau@ugent.be
coördinator van Gent Gemapt
Ghent Center for Digital Humanities