De volgende disclaimers, gebruiksvoorwaarden en cookieverklaringen hebben betrekking op het volledige project Gent Gemapt, gecoördineerd door het Ghent Centre for Digital Humanities en de Universiteitsbibliohteek van Universiteit Gent. Onder het project Gent Gemapt valt naast de kaartapplicatie ook het verrijkingsplatform Gent Verrijkt. 

Gebruikersvoorwaarden Gent Gemapt

Auteursrechten

Teksten

Je kunt de tekstuele informatie op deze website vrij en kosteloos raadplegen. Je kunt ze downloaden en kopiëren voor niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat je daarbij duidelijk de bron vermeldt.

Alle teksten op deze website zijn vrij herbruikbaar overeenkomstig de bepaling van de Creative Commons Public License Attribution-ShareAlike 4.0 International. Deze toestemming geldt niet voor beelden, kaarten en klank op deze site, waarop vaak door derden gebruiksbeperkingen uitgeoefend worden. 

Beelden

Je kunt de afbeeldingen op deze website vrij en kosteloos raadplegen. De afbeeldingen zijn géén eigendom van Universiteit Gent maar zijn afkomstig uit diverse bewaarinstellingen. Deze beelden zijn, tenzij anders vermeld, auteursrechtelijk beschermd. Op de metadata bij de beelden kunnen rechten vervat liggen bij de respectievelijke bewaarinstellingen. Om de gebruik- en hergebruikvoorwaarden te achterhalen, verwijzen wij je graag door naar de respectievelijke collectiedatabanken van de partners door de link bij elk beeld te volgen. 

Kaarten

Je kunt de kaarten op deze website vrij en kosteloos raadplegen. De kaarten zijn geen eigendom van Gent Gemapt maar zijn afkomstig uit diverse bewaarinstellingen. Deze kaarten zijn, tenzij anders vermeld, auteursrechtelijk beschermd. De georeferenties van sommige kaarten zijn intellectueel eigendom van de medewerkers van Gent Gemapt. Meer info over de specifieke kaarten en de mogelijkheden voor hergebruik.

Aansprakelijkheid

Hoewel de website van Gent Gemapt met alle zorg wordt samengesteld, kan Universiteit Gent geen aansprakelijkheid op de website aanvaarden. De algemene disclaimer van UGent is van toepassing. Volledigheid en correctheid worden nagestreefd. Ondanks dit streefdoel kunnen we de juistheid van de beschikbare gegevens niet garanderen. De gegevens zijn niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of actueel.

Als je ons wijst op onjuistheden of onvolledigheden, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen aan de redactie via fien.danniau@ugent.be, zullen wij zo snel mogelijk verbeteringen en/of aanvullingen aanbrengen. Deze aanpassingen, wijzigingen of aanvullingen aan Gent Gemapt kunnen steeds doorgevoerd worden en dat zonder aankondiging of kennisgeving aan de gebruiker.

Universiteit Gent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke virussen, de eventuele schade die hieruit kan voortvloeien en de slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website.

Als bezoeker van deze website stem je in met deze aansprakelijkheidsbeperking. Je kunt dus geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website. 

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar sites die worden beheerd door derden. Daarom is de Universiteit Gent niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch de beschikbaarheid, de relevantie, het bestaan ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen gemaakt worden. Universiteit Gent kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze website. Daarnaast wijst het opnemen van externe links niet automatisch op enig verband, partnerschap of goedkeuring. Tevens behoudt Universiteit Gent het recht om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en te verwijderen indien deze in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde en overeengekomen voorwaarden.

Universiteit Gent is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van deze externe links, software of informatie.

Geschillen die voortkomen uit gebruik van de website

Alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website en over deze gebruiksvoorwaarden vallen onder het Belgisch recht. Bevoegd zijn alleen de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.