Over het project

Gent Gemapt is een Vlaams cultureelerfgoedproject. Het is ontstaan uit de samenwerking van de Boekentoren, het Ghent Centre for Digital Humanities, STAM Gent, Erfgoedcel Gent, Huis van Alijn, Industriemuseum, Archief Gent, Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis en Liberas. Het project wordt gecoördineerd en gerealiseerd door het Ghent Centre for Digital Humanities.

Missie

De kennis over de stad en haar erfgoed bevindt zich verspreid in bibliotheken, musea, archieven, diensten, verenigingen en huiskamers. Ze berust bij wetenschappers en erfgoedexperten maar ook bij buurtbewoners en gewone Gentenaars. Als we al die puzzelstukjes samenleggen, bereiken we een dieper, gelaagder en veelzijdiger (in)zicht in de stad en haar verleden. Met Gent Gemapt willen we dit realiseren. We benutten digitale technologie en de pracht van de Gentse erfgoedcollecties om de geschiedenis van ons allemaal te vertellen.

Doelstellingen

 1. De ontwikkeling van een nieuw soort presentatieplatform dat erfgoedcollecties en geschiedenis betekenisvol met elkaar verbindt en ontsluit op (historische) kaarten. Het opensourceplatform exploreert de mogelijkheden van Omeka S en IIIF voor ruimtelijke erfgoedontsluiting. De kaartapplicatie ‘Gemapt’ is een generiek model dat ook ingezet kan worden voor erfgoedontsluiting in andere plaatsen en contexten.
  => Ga naar de Kaart
  => Meer info over De Kaart
 2. Het opstellen van een duurzaam plaatsregister voor Gent dat gebruikt kan worden voor ruimtelijke ontsluiting van erfgoedcollecties. Dit Gents plaatsregister kan als datamodel dienen voor andere plaatsregisters. Het wordt na na afloop gepubliceerd als linked open data.
  => Meer info over het plaatsregister
 3. Het ontwerpen van een digitale toolbox voor digitale en hybride erfgoedparticipatie. Het project onderzoekt en verfijnt de mogelijkheden van het open source IIIF-verrijkingsplatform Madoc voor het transcriberen, annoteren en metadateren van erfgoedcollecties. Gent Gemapt experimenteert met digitale en analoge vormen van vrijwilligerswerk en crowdsourcing via Gent Verrijkt.  Hier verzamelen we digitale erfgoedprojecten van de partnerinstellingen, ook na afloop van het project.
  => Ga aan de slag op Gent Verrijkt
  => Meer over Gent Verrijkt
 4. Het fungeren als draaischijf om de vele blikken op de stad zichtbaar te maken. Gent Gemapt wil een plek zijn om allerlei interpretaties en voorstellingen van de stad te bundelen als aparte kaartlagen (geotemporeel) en webexpo’s (thematisch). Gent Gezien groeit verder als een instrument voor erfgoedwerk en -ondersteuning van STAM Gent en de Erfgoedcel Gent, ook na afloop van het project.
  => Stay tuned

Partners en medewerkers

Gent Gemapt is mensenwerk en een teameffort van ontwikkelaars, erfgoedwerkers, archivarissen, conservators en publiekshistorici.

Het is een samenwerking van 9 partners in Gent:

De coördinatie en de ontwikkeling gebeurde door het Ghent Centre for Digital Humanities van Universiteit Gent.

 • Coördinatie: Fien Danniau
 • Concept: Fien Danniau, Vincent Ducatteeuw, Frederic Lamsens
 • Ontwikkeling: Frederic Lamsens
 • Datamodellering: Vincent Ducatteeuw
 • Georeferentie kaarten: Rein Debrulle
 • Gent Verrijkt, powered by Madoc: Davy Verbeke en Lise Foket
 • Vormgeving: broosstoffels.be
 • Eindredactie: Ruben Mantels, Rein Debrulle, Fien Danniau
 • Beeld- en tekstredactie: Fien Danniau, Rein Debrulle, Ruben Mantels en Maria Dewaele (voor STAM Gent) en de fantastische stagiaires en jobstudenten Lancelot Cromheecke, Gitte Derluyn, Tom Dhaenens, Femke Goedseels, Dries Hannaert, Maud Lason, Eveline Neirynck, Marie Palmers, Laura Vanderhaeghen, Annamaria Van Ingelgem, Tuur Vermeire.
 • Promotoren: Christophe Verbruggen en Hendrik Defoort

Veel dank aan mensen, projecten en instellingen die hun collecties digitaliseren en open stellen voor hergebruik: Paul Drossens en Algemeen Rijksarchief Gent; Tine Decosemaker en Ollivier Van Dhuynslager van Collectie van de Gentenaar, Geopunt Vlaanderen, Inventaris Onroerend Erfgoed van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Met dank aan allerlei auteurs en Gent-kenners die ons hielpen met het ontcijferen van de stedelijke ruimte en hun eigen onderzoek en teksten ter beschikking stelden. Hans Blomme, Robin Deboo, Tina De Gendt, Maria Dewaele, Sven Vrielinck, Torsten Wiedemann

Timing en financiering

 • Fase 1: oktober 2020 - september 2021: proof of concept
 • Fase 2: oktober 2021 - september 2022: beeld en tekstredactie
 • Fase 3: oktober 2022 - september 2023: lancering platform en start participatieprojecten
 • Na afloop van het project krijgen de verschillende deelcomponenten van Gent Gemapt inbedding in het cultureelerfgoedwerk van de partners.

Gent Gemapt is gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid (departement Cultuur, Jeugd en Media) voor een totaalbedrag van 306.000 euro verspreid over drie fases.

Gent Gemapt is gecofinancierd door het Ghent Centre for Digital Humanities en CLARIAH-Vlaanderen, Open Humanities Service Infrastructure.

Publicaties en presentaties

Gent Gemapt is een ambitieus project dat gebruikmaakt van technologieën die vaak nog in volle ontwikkeling zijn: IIIF, Omeka S, Madoc,... Het project helpt om onze eigen expertise verder op te bouwen maar draagt ook bij aan internationale ontwikkelingen. Om de sector en de internationale erfgoed- en onderzoeksgemeenschap op de hoogte te houden van onze plannen en om zelf de vinger aan de pols te houden van een snel evoluerende IT-sector, schrijven we artikelen en geven we lezingen op congressen en studiedagen. Indien beschikbaar vind je daarvan op deze pagina de opnames of PDF.

Contact

Gent Gemapt

Ghent Centre for Digital Humanities
Sint-Pietersnieuwstraat 35
Fien.Danniau@UGent.be
09 331 02 78

Algemene en inhoudelijke vragen

Mis je een plaats? Vond je een fout? Heb je een aanvulling? Wil je iets nalezen? Wil je op een andere manier meewerken aan De Kaart?

Contact: Fien.Danniau@UGent.be

Een vraag over een van de collecties en het hergebruik ervan?

Vragen over Gent Verrijkt?

Een contactadres voor de verschillende projecten vind je op de projectpagina’s. Heb je algemene vragen, of een projectidee?

Contact: Davy.Verbeke@UGent.be