Gebruikersvoorwaarden Gent Verrijkt


Gent Verrijkt is een website waarop Gentse erfgoedinstellingen hun collecties digitaal aanbieden met als doel deze beelden te laten ontsluiten door vrijwilligers (de ‘crowd’). De erfgoedinstellingen zetten afzonderlijk of samen verrijkingsprojecten op. Vrijwilligers leveren bijdragen die kunnen bestaan uit het transcriberen, annoteren, identificeren of beschrijven van beelden of beeldelementen. Een gebruikersprofiel is vereist om te kunnen bijdragen aan Gent Verrijkt. 

 

Registratie

Om te kunnen bijdragen op Gent Verrijkt dient u zich te registreren met een geldig e-mailadres. U kiest bij het registratieproces ook een gebruikersnaam en persoonlijk wachtwoord. Door u te registreren gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden van Gent Verrijkt. Eens uw gebruikersprofiel is aangemaakt, kunt u inloggen op Gent Verrijkt. Uw registratie geeft toegang tot de verschillende actieve projecten.

Uw account is beveiligd met een wachtwoord dat u zelf hebt gekozen. U bent ervoor verantwoordelijk dit wachtwoord veilig te bewaren. Indien u denkt dat er buiten uw wil om gebruik is gemaakt van uw account, verander dan meteen uw wachtwoord en verwittig Gent Verrijkt per e-mail naar davy.verbeke@ugent.be. Gent Verrijkt is niet verantwoordelijk voor enige handeling, wijziging, verwijdering of bijdrage die gebeurt met uw account, inclusief schade die aangericht wordt door uw account. Gent Verrijkt heeft bovendien het recht om ten allen tijde uw gebruikersaccount te verwijderen als het dit nodig acht.

 

Privacy

Wanneer u zich registreert via een geldig e-mailadres dient u een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen. Uw gebruikersnaam kiest u vrij, maar mag niet het vermoeden wekken dat u de identiteit van iemand anders aanneemt. Uw gebruikersnaam is het enige element van uw gebruikersprofiel dat mogelijk zichtbaar is voor andere vrijwilligers op Gent Verrijkt.

De persoonsgegevens verbonden aan uw Gent Verrijkt-account (gebruikersnaam en e-mailadres) zijn enkel toegankelijk voor medewerkers van het Ghent Centre for Digital Humanities betrokken bij Gent Verrijkt en voor Gent Verrijkt-projectbeheerders van de participerende Gentse erfgoedinstellingen. Uw contactgegevens gebruikt Gent Verrijkt strikt voor het bereiken van de projectdoelstellingen. Dit betreft bijvoorbeeld het geven van feedback bij geweigerde bijdragen of de vraag om bijdragen aan te passen.

Gent Verrijkt zal uw persoonsgegevens nooit delen met derden zonder voorafgaande toestemming. U kunt bovendien uw gebruikersprofiel op Gent Verrijkt ten allen tijde laten verwijderen. Hiervoor stuurt u een verzoek via e-mail naar davy.verbeke@ugent.be.

 

Intellectuele eigendom

De bijdragen die u levert in het kader van Gent Verrijkt vallen onder uw verantwoordelijkheid. Zo bepaalt het auteursrecht dat het verboden is om integraal inhoud uit auteursrechtelijk beschermd materiaal over te nemen zonder bronvermelding. U kunt wel in beperkte mate citeren of parafraseren uit materiaal mits duidelijke bronvermelding en wanneer dit duidelijk binnen de doelstellingen van het project past. Vrijwilligers accepteren de risico’s verbonden aan aanspraken met betrekking tot intellectueel eigenaarschap of andere legale rechten. Zo zijn vrijwilligers zelf aansprakelijk voor eventuele auteursrechtclaims op inhoud die zij onwettelijk toevoegen op Gent Verrijkt. 

Door bij te dragen aan een project op Gent Verrijkt gaat u automatisch akkoord dat de Creative Commons CC0-verklaring van toepassing is op uw bijdragen en dus tot het publiek domein komen te behoren. U geeft de projectbeheerders het recht om uw bijdragen zonder beperkingen, kosten of naamsvermelding te (her)gebruiken binnen de doelstellingen van Gent Verrijkt. Het betreft hier bijvoorbeeld de terugvloeiing van de door u ingevoerde informatie naar de respectievelijke collectiebeheersystemen van de betrokken erfgoedinstelling(en) of de terbeschikkingstelling van de data aan onderzoekers of onderzoeksgroepen in functie van wetenschappelijk onderzoek. Onder dit gebruik valt ook de promotie van het platform Gent Verrijkt of van specifieke projecten aangeboden op Gent Verrijkt. 

Wij verkopen nooit uw bijdragen of gegevens aan derde partijen.

Wij behouden het recht om ten allen tijde uw bijdragen te verwijderen of aan te passen. Gebruikers kunnen ten allen tijde zelf hun niet-ingediende bijdragen verwijderen of ons vragen om ingediende bijdragen te laten verwijderen. Hiervoor contacteert u via e-mail davy.verbeke@ugent.be. Dit proces kan soms even duren, maar wij proberen dit zo snel mogelijk te doen.

 

Gedragsregels

Er wordt niet getolereerd dat u Gent Verrijkt gebruikt op een manier die ingaat tegen de wet of met de algemene zeden. Hierna volgt een niet-exhaustieve lijst van gedrag dat niet is toegestaan, met name:

  • de werking van Gent Verrijkt hinderen door bewust verkeerdelijke informatie in te geven
  • het maken van racistische, seksistische of discriminerende opmerkingen
  • het lastig vallen of in diskrediet brengen van personen die al dan niet bijdragen leveren in het kader van Gent Verrijkt
  • het delen van privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon
  • het beperken van derden in hun gebruik van Gent Verrijkt
  • het plaatsen van links naar illegale websites
  • het plaatsen van links naar websites of online inhouden die niets te maken hebben met Gent Verrijkt, zoals commerciële websites, online enquêtes of onderzoeken
  • het aanpassen en/of kopiëren van de inhoud van de projecten en bijdragen op Gent Verrijkt
  • het verspreiden van virussen en dergelijke die schade kunnen aanrichten aan gebruikers van Gent Verrijkt
  • zich voordoen als iemand anders