Gent Gemapt

Gent Gemapt verbindt kaarten met plaatsen, erfgoed en Gentenaars

Kaarten bieden een overzicht op de stad, op een bepaald moment en met een bepaalde blik. We brengen allerlei historische kaarten samen: van Gent, haar deelgemeenten en haar buurten. We maken een gestapelde stad van gegeorefereerde kaarten die je kunt proberen te doorgronden.

We organiseren de stad in duizenden plaatsen: straten, pleinen, parken, waterlopen, winkels, kerken, scholen, café’s, … Ze hebben elk hun menselijke geschiedenis en zijn verbonden met cultureel erfgoed. Via de kaarten verken je deze plekken in de stad.

Foto’s, gebouwen, briefkaarten, kunstwerken, kranten, affiches, stenen, objecten…
Restanten van het verleden raakten her en der verspreid over Gentse musea en archieven. Dankzij de digitalisering kunnen we dit erfgoed opnieuw verbinden met elkaar, met de stad en met de Gentenaars.

Wie kent de stad, écht?
We geloven dat de kennis over ‘de’ stad niet alleen in boeken staat, of in de hoofden van historici zit, of in het geheugen dwaalt van wie hier al zijn/haar hele leven woont. We roepen allerlei Gent-kenners ter hulp om het inzicht in de stad, haar erfgoed, haar heden en verleden, te verbeteren.

Gent Gemapt voor publiek is klaar in februari 2023

Gent Gemapt is een interactief platform-in-opbouw van de Boekentoren, Archief Gent, STAM Gent, Erfgoedcel Gent, Huis van Alijn, Industriemuseum, Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, Liberas en het Ghent Center for Digital Humanities.

Bekijk onze demo

Waarom Gent Gemapt?

De kennis over de stad en haar erfgoed liggen verspreid in bibliotheken, musea, archieven, diensten, verenigingen en huiskamers. Als we al die sprokkels samenleggen komen we hopelijk tot een dieper, beter, gelaagder, ander, (in)zicht in de stad en haar verleden. De tijd is rijp om die stap te zetten: zowel op vlak van digitale mogelijkheden en collecties, als op het vlak van de menselijke samenwerking binnen de stad.

Maar Gent Gemapt is niet alleen een doel. We luisteren naar wat allerlei Gent-onderzoekers en -liefhebbers verwachten van zo een interactief platform. Welke geschiedenis en collecties willen we blootleggen en hoe zou dat kunnen? Hoe kan een digitaal platform de andere activiteiten en publiekswerking ondersteunen? Hoe kan het bestaande kennis en collecties helpen bekend maken? Hoe kan het vragen oproepen en nieuw buurtonderzoek stimuleren?

Voor wie is Gent Gemapt?

Voor Gentenaars en Gent-liefhebbers uiteraard. Voor wie de stad, de buurt of straat probeert te begrijpen. Voor buurtonderzoekers die snel overzicht en informatie willen verzamelen en tips naar bronnen en boeken. Voor wie niet genoeg krijgt van kaarten. Voor wie graag meehelpt om het erfgoed van de stad verder te ontsluiten. Voor al die Gent-kenners die hun zicht op de stad en haar verleden willen delen.

Voor de musea, archieven, bibliotheken en erfgoedverenigingen die hun collecties toegankelijk willen maken. Via Gent Gemapt kunnen ze experimenteren met nieuwe methodes van presentatie, registratie en participatie.

Euhm, hoe doen jullie dat dan?

Het technische verhaal is een cocktail van IIIF, Omeka, MADOC, Neatline, een urban gazetteer… Behoorlijk complex, dus we nemen onze tijd om een en ander uit te zoeken, te ontwikkelen en te testen. We testen eerst eens uit voor de buurt van de Krook.

Het gepresenteerde erfgoed is in eerste instantie een selectie uit de collecties van de bibliotheken, archieven en musea die partner zijn van dit project. Van die collecties weten we dat ze goed zijn gedigitaliseerd, beschreven en vrij van copyright. Maar het hoeft daar niet bij te blijven en hoe meer er gedigitaliseerd wordt, hoe meer verbanden we kunnen leggen…

Voor de plaatsen en hun beschrijvingen bouwt Gent Gemapt verder op de offline museumapplicatie van het STAM uit 2010. Dat datamodel en de plaatslijst breiden we uit en vullen we aan.

Gent Gemapt is toch vooral mensenwerk. Met de partners gaan we op zoek naar manieren waarop de kennis en de blik van allerlei Gentenaars en Gent-kenners een plek kunnen krijgen op het platform.

Contact

Heb je een ideeën om samen te werken?

Wil je meehelpen achter de schermen?

Heb je suggesties om de plaatslijst aan te vullen?

Geef je graag commentaar op de testversie?

Heb je een vraag of wil je iets kwijt?

Mail Fien Danniau
coördinator van Gent Gemapt bij het Ghent Center for Digital Humanities
fien.danniau@ugent.be

Wie zit achter Gent Gemapt?

Gent Gemapt is een team effort van ontwikkelaars, erfgoedwerkers en publiekshistorici bij de Boekentoren, Archief Gent, STAM Gent, Erfgoedcel Gent, Huis van Alijn, Industriemuseum, Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, Liberas en het Ghent Centre for Digital Humanities. De ontwikkeling en coördinatie gebeuren door het GhentCDH van de UGent.

Gent Gemapt wordt gefinancierd met een projectsubsidie voor cultureel-erfgoedwerking door Vlaanderen en via een investering van CLARIAH-Vlaanderen – Open Humanities Service Infrastructure.

Het project ging van start in september 2020 en duurt tot augustus 2023. Na drie jaar gaat Gent Gemapt over naar de partners.