Over Gent Verrijkt

Gent Verrijkt is een onderdeel van Gent Gemapt. Het verenigt Gentse erfgoedinstellingen, hun collecties en vrijwilligers. Via dit verrijkingsplatform bieden musea en archieven delen van hun collecties aan en vragen het publiek of experten om te helpen transcriberen, dateren, beschrijven en identificeren.

Technisch maakt Gent Verrijkt gebruik van Madoc. Deze open source software werd en wordt ontwikkeld met de steun van CLARIAH-Vlaanderen, Open Humanities Service Infrastructure. Madoc is volledig gebouwd rond de internationale beeldstandaard IIIF (International Image Interoperability Framework). 

Gent Verrijkt geeft Gentse erfgoedinstellingen de kans om te experimenteren met digitale en hybride crowdsourcing. Dit zowel ter versterking van hun bestaande vrijwilligerswerking als voor het bereiken van nieuwe vrijwilligers. Bovendien maakt het platform het mogelijk om hun collecties samen te brengen en gedeelde projecten op te zetten. Met enkele pilootprojecten testen we de technologie. In de toekomst wil Gent Verrijkt uitgroeien tot de werkplaats waar erfgoedparticipatie helpt om Gents erfgoed beter te begrijpen.