Topografische kaarten van het Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw

In de jaren 1950 startte de dienst Topografie en Fotogrammetrie van het op dat moment federale Ministerie van Openbare Werken met de uitgave van topografische kaarten op schaal 1:5.000. De bedoeling was om enkele belangrijke stedelijke agglomeraties gedetailleerd in beeld te brengen. Daarom produceerde de dienst enkel kaarten van een aantal Belgische steden en van de kuststreek. Deze kaarten werden binnen administratieve middens ook de Cattelain-kaarten genoemd.

Cartografische kenmerken en waarde

De topografische kaarten zijn meerkleurig gedrukt en voorzien van hoogtelijnen. Door de schaal 1:5.000 bieden ze een zeer gedetailleerd beeld van de stedelijke ruimte. In de loop van de jaren 1950, 1960 en 1970 werden enkele herzieningen doorgevoerd. Daardoor bestaan van sommige kaartbladen meerdere edities. Dit maakt van deze kaarten een interessante bron voor naoorlogse stadsontwikkeling.

Bewaring en hergebruik 

De kaarten behoorden aanvankelijk tot het archief van het Ministerie van Openbare Werken. Dit ministerie werd evenwel in het kader van de staatshervormingen opgedeeld. Daardoor kwamen de kaarten in handen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid. De topografische kaarten behoren vandaag tot het historisch archief van dit departement. Ze worden via Geopunt raadpleegbaar gemaakt en via Datavindplaats Vlaanderen als dataset ter beschikking gesteld.