Luchtfoto’s Gent, 1954-1961

Na de Tweede Wereldoorlog vatte de overheid het plan op om het grondgebied vast te leggen aan de hand van luchtfoto’s. Deze beeldvorming stond in functie van de geplande grootschalige infrastructuurwerken. In de periode 1954-1961 werden foto’s gemaakt van het Gentse grondgebied. Deze foto’s werden gebruikt in het kader van openbare werken, maar raakten daarna in vergetelheid.

Vandaag zijn deze foto’s vooral een interessante bron voor de studie van de naoorlogse stadsontwikkeling. Ze bieden immers een gedetailleerd beeld van het landschap en het onroerend erfgoed in de jaren 1950.

De 2.100 luchtfoto’s die het grondgebied van Gent omvatten, behoren tot het archief van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid. Ze zijn door de teams Stadsarcheologie en Data & Informatie van de stad Gent herontdekt en voor raadpleging ter beschikking gesteld op de website van de stad Gent.

Meer weten?