Luchtfoto Vlaanderen, 1979-1990

In de periode 1979-1990 werden, tijdens de zomermaanden, luchtopnamen uitgevoerd van het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het resultaat van deze opnamen is een gebiedsdekkende orthofotomozaïek. Deze biedt een beeld in kleur van het landschap en het onroerend erfgoed.

Deze orthofotomozaïek was in de eerste plaats bedoeld als ondersteunend document voor verschillende overheidsdiensten. Vandaag komt daar ook de historische waarde bij. De mozaïek laat immers toe om een bovenaanzicht van het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedetailleerd te bestuderen en zo dus als het ware terug te kijken in de tijd.

De mozaïek behoort tot de collectie van het Agentschap Digitaal Vlaanderen. Zij verschaffen toegang tot de brondata via het platform Metadata Vlaanderen. De data zijn vrij beschikbaar en kunnen worden geopend in GIS-software.