Plan générale de l'exposition universelle et internationale de Gand, 1913

De wereldtentoonstelling van 1913 in Gent heeft verschillende uitgevers geïnspireerd om een plan van de sites te laten maken. Een van die uitgevers is Henri Bertels. Hij zorgde met zijn Plan Général de l’Exposition Universelle et Internationale de Gand 1913 voor een gedetailleerd inzicht in de samenstelling van de sites. 

Historische waarde

De veelheid aan informatie en de uitgebreide legende maken van het plan een interessante en overzichtelijke bron. Niet alleen is in één oogopslag duidelijk welke activiteiten op welke plaats doorgingen, ook wie was vertegenwoordigd is makkelijk uit de kaart op te maken. Dit plan is dus meer dan enkel een afbeelding van de gebouwde ruimte en kan bijgevolg functioneel zijn voor verschillende types onderzoek. 

Bewaring en hergebruik

Deze kaart behoort tot de collectie van de Gentse Universiteitsbibliotheek. Om hiervan een digitale en gegeorefereerde weergave te vormen, is een scan van dit plan eerst bewerkt met Irfanview. De randen zijn hierbij weggewerkt en de kaart is opgesplitst in twee delen (ten zuiden en ten noorden van de spoorlijn). Met QGIS zijn vervolgens aan de hand van referentiepunten coördinaten toegevoegd aan de twee delen. In een volgende stap zijn de witte randen met een bewerking verwijderd en zijn de delen samengevoegd. Het resultaat van deze bewerkingen is tot slot omgezet naar ‘tiles’ om een weergave in een webviewer mogelijk te maken.   

Meer weten?