Plan industriel de la ville de Gand et ses environs, 1912

Het Plan industriel de la ville de Gand et ses environs. Indicateur de ses établissements is een geïllustreerde kaart van de hand van cartograaf Auguste Verwest die werd uitgegeven in het jaar 1912. De uitgave kwam er op initiatief van Madame Edouard Sterheim de Vienne, de weduwe van de stichter van de Plans industriels de Belgique. Het plan is dus onderdeel van een reeks industriële stadsplannen, waarin onder andere ook Brussel en Charleroi voorkomen. 

Historische en cartografische waarde

De kaart biedt, zoals de naam doet vermoeden, een beeld van een aantal belangrijke industriële spelers in de stad. De cartograaf maakt daarbij gebruik van afbeeldingen van de belangrijkste industriële gebouwen en een lijst van bedrijven, wat de historische waarde van het plan verhoogt. Naast een inzicht in de ruimtelijke spreiding van de bedrijven verschaft het plan zo ook informatie over het uitzicht van een aantal vestigingen. De kaart is dus meer dan louter een stadsplan. Cartografisch betekent dit vaak wel dat er afwijkingen optreden, maar de globale cartografische waarde van het plan blijft groot. 

Bewaring en hergebruik

De versie die hier wordt gebruikt, is de originele uitgave die behoort tot de collectie van de Gentse Universiteitsbibliotheek. Voor de plaatsing in de ruimte werd een beroep gedaan op het programma QGIS. De kaart is voorzien van een groot aantal controlepunten. Op die manier zijn aan het plan coördinaten toegekend. Nadat de zwarte rand met een bewerking in QGIS is weggehaald, is het TIFF-bestand omgezet in een veelheid aan ‘tiles’ die de basis vormen van de webviewer.