Plan van Gend gemeeten en gegraveerd in 't jaer 1796 door G. Goethals

Het Plan van Gend gemeeten en gegraveerd in ‘t jaer 1796 door G. Goethals is een gedetailleerde kopergravure, gevormd door de Gentse cartograaf Georges Goethals, die een beeld geeft van de stad Gent aan het einde van het ancien régime. De kaart werd geproduceerd in grote oplage en deed waarschijnlijk dienst als stratenplan. Ze werd aanvankelijk opgevouwen tot een klein boekje, ze is voorzien van een uitgebreide legenda en de bouwblokken zijn algemeen weergegeven. De kaart werd dus gevormd met commerciële doeleinden. 

Cartografische en historische waarde

Het specifieke commerciële doel zorgt ervoor dat de cartografische kwaliteit zeer hoog is. Er zijn amper vervormingen of fouten. De kaart wordt dus beschouwd als een betrouwbare historische plattegrond. De waarde van het plan gaat echter verder dan louter cartografisch. Ook de historische waarde is groot. De kaart biedt een inzicht in verschillende tendensen die zich voltrokken in 18e eeuw, zoals bijvoorbeeld de ontmanteling van de stadsversterkingen, de bouw van een volwaardige verbinding met de zee en de oprichting van nieuwe strafinstellingen. 

Bewaring en hergebruik

Het exemplaar dat hier wordt gebruikt, werd uitgegeven door de Gentse drukker Pierre François de Goesin en behoort tot de collectie van de Gentse Universiteitsbibliotheek. Met behulp van het programma QGIS is deze kaart voorzien van controlepunten waarmee specifieke coördinaten verbonden zijn. Op die manier is het plan ruimtelijk gepositioneerd. 

Meer weten?

  • Coene, André en Martine De Raedt. Kaarten van Gent, plannen voor Gent (1534-2011). Gent: Snoeck, 2011. 91-6.
  • Fris, Victor. Plans de Gand. Introduction aux documents topographiques publiés par la Commission des monuments de la Ville de Gand par Victor Fris. Gent: Vanderpoorten J., 1920.